Recursos

Etica Pública. Administració i Funció Pública. Generalitat de Catalunya 
https://administraciopublica.gencat.cat/ca/organitzacio/etica-publica/

Xarxa de Comitès d’Ètica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic (XCd’E). 
https://administraciopublica.gencat.cat/ca/organitzacio/etica-publica/xarxa-de-comites-detica-de-catalunya/

Bibliografia sobre ètica a l’Administració Pública. Escola d’Administració Pública de Catalunya 
https://eapc.gencat.cat/ca/detalls/Article/bibliografia_etica_publica

Espais de reflexió ètica en serveis d’intervenció social (ERESS) de Catalunya 
https://dixit.gencat.cat/ca/04recursos/09etica_aplicada_als_serveis_socials/07eress/

Grup ETIVA de l’Ajuntament de Mollet del Vallés. Enllaços a continguts audiovisuals recuperats el 20 d’octubre de 2022 a:
https://agora.molletvalles.cat/cortos-agorafilms/.

Adrià Albareda, Olinda Anía Lafuente i Isidre Obregón (2021) Ètica i integritat pública. Escola d’Administració Pública de Catalunya
https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/eip/inici.html

Dilemata. Portal de éticas aplicadas.
https://www.dilemata.net/

Aporia. Grup de recerca en Filosofia Contemporània, Ètica i Política. Facultat de Filosofia. 
https://www.ub.edu/portal/web/aporia  

Càtedra Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial. Universitari de Girona. 
https://www.udg.edu/ca/catedres/OEIAC.

Bioètica Fundació Víctor Grífols i Lucas 
https:\\www.fundaciogrifols.org/ca/home 

Ètica pràctica i Democràcia. Universitat Jaume I, Castelló.
http://eticaydemocracia.uji.es/

Grupo de ética aplicada (GEA). Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
http://cchs.csic.es/es/research-group/grupo-etica-aplicada-gea

Institut de Borja Bioètica. Universitat Ramon Llull. https://www.iborjabioetica.url.edu/es

Fundació Etnor. Ética de los Negocios y las Organizaciones. https://www.etnor.org/la-fundacion/

The United States Office of Government Ethics (OGE)
https://www.oge.gov/web/oge.nsf/home     

Anti-corruption and integrity in the public sectorOrganisation for Economic Co-operation and Development (OECD). https://www.oecd.org/gov/ethics/

Centro de Ética Aplicada. Universidad de Deusto
http://www.etica.deusto.es/

Oficina de Ética de las Naciones Unidas
https://www.un.org/es/ethics/index.shtml     

Integridad y Ética. Serie de módulos universitarios. UNODC y Education for Justice (E4J).
https://www.unodc.org/e4j/en/tertiary/integrity-ethics.html

Markkula Center for Applied Ethics. Santa Clara University
https://www.scu.edu/ethics/

GOV.UK. Committee on standards in public life. United Kingdom. 
https://www.gov.uk/government/organisations/the-committee-on-standards-in-public-life

Committed to Fighting Corruption. Group of States against Corruption (GRECO). Council of Europe. 
https://www.coe.int/en/web/greco

Assemblée nationale. Déontologie à l'Assemblée nationale. França. 
https://www2.assemblee-nationale.fr/qui/deontologie-a-l-assemblee-nationale#node_63885

Espace de réflexion éthique de la région Ile-de-France
https://www.espace-ethique.org/

Lancement du Réseau européen d’éthique publique. Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
https://www.hatvp.fr/presse/lancement-du-reseau-europeen-dethique-publique/

Louisiana Ethics Administration Program.
http://www.ethics.la.gov/   

Referent deontologue. França. Metròpoli de Lió i Departament del Rhône
https://extranet.cdg69.fr/referent-deontologue    

The Ethics Institute (TEI). South Africa
https://www.tei.org.za/

Transparency International
https://www.transparency.org/

Publicacions

Articles

Armayo, R. (1999). Los confines éticos de la responsabilidad. En Cruz, Manuel y Aramayo, Roberto, El reparto de la acción. Ensayos en torno a la responsabilidad. Madrid Trotta. pp 27-45.

Aramayo, R. Roberto (2022). La incertidumbre como antídoto para las desconfianzas e irresponsabilidades patológicas propias de nuestra era digital. Dilemata, (38), 31–43. Recuperat el 20 d'octubre a:  
https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/412000488

Ausín, Txetxu (2015) Ética pública para generar confianza. Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas (IVAP), Núm. 9./2015, págs. 30-39. Recuperat a:
https://www.ivap.euskadi.eus/informacion/revista-n-9/z16-h2home/es/

Braunack-Mayer AJ (2001). What makes a problem an ethical problem? An empirical perspective on the nature of ethical problems in general practice. Journal of Medical Ethics;27:98-103. Recuperat a: https://jme.bmj.com/content/27/2/98

Baena García, Lara. Oficina Antifrau de Catalunya (2020). Factors potenciadors i perpetuadors dels riscos. Com es normalitza la corrupció a  les organitzacions. Documents de treball núm. 8. 
https://www.antifrau.cat/sites/default/files/Documents/Recursos/DT08_factors-potenciadors-perpetuadors.pdf

Baena García, Lara. Oficina Antifrau de Catalunya (2019) El factor humà. Motivacions per transgredir i els factors de risc personals. Documents de treball núm. 5. 
https://www.antifrau.cat/sites/default/files/Documents/Recursos/DT05_riscos-integritat-contractacio-publica-factor-huma.pdf

Bautista, O.D. (2009): Institucionalización de la ética en el ámbito de gobierno. Un modelo para la aplicación de instrumentos éticos. Cuadernos de ética para los servidores públicos Serie 6, México D.F: Poder legislativo del Estado de México, pp. 3-19.

Del Pozo, Joan Manuel (2020) Ètica dels serveis i la gestió pública. Blog EAPC (Escola d’Administració Pública de Catalunya)
https://eapc.blog.gencat.cat/2020/04/28/etica-dels-serveis-i-la-gestio-publica-joan-manuel-del-pozo/

Fundació Víctor Grífols i Lucas (2022). Dilemes o problemes Dilemes o problemes morals? 
https://www.fundaciogrifols.org/ca/-/dilemes-o-problemes

Jiménez Asensio, R. (2020). Gobernanza ética e integridad institucional. https://rafaeljimenezasensio.com/2020/05/27/gobernanza-etica-e-integridad-institucional/

Oficina de Ética de las Naciones Unidas (2017) Aplicar la ética. Guía para el personal de las Naciones Unidas
https://www.un.org/es/ethics/ethics-training/documents-resources.shtml

Organisation for Economic Co-operation and Development (2020). Manual de la OCDE sobre Integridad Pública. OECD Publishing, Paris. 
https://doi.org/10.1787/8a2fac21-es 

Organisation for Economic Co-operation and Development (2019).Tools and Ethics for Applied Behavioural Insights: The BASIC Toolkit. OECD Publishing, Paris.
https://doi.org/10.1787/9ea76a8f-en 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2017). Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública. OCDE Publishing, Paris. 
https://www.oecd.org/gov/integridad/recomendacion-integridad-publica/

Rodríguez Alba, J. (2010). Gobernar a base de ética. Cómo contribuye la ética pública a un buen gobierno. A propósito de las obras Ética para corruptos y Ética pública y buen gobierno de Oscar Diego Bautista. Dilemata, (4), 135–148. 
https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/61

Román Maestre, Begoña. (2020). Más allá de los Comités: hacia una cultura bioética. Folia Humanística, 2(2), 1–18. 
https://doi.org/10.30860/0064

Román Maestre, B. «Aprendre a Pensar: Una Mirada Des De La Filosofia». Revista Catalana De Pedagogia, Vol. 14, octubre de 2018, p. 15-26
https://raco.cat/index.php/RevistaPedagogia/article/view/100789.

Román Maestre, Begoña (2008). Es pot educar només amb mínims morals. Ètica de mínims "versus" mínima educació. Temps d’Educació, Núm. 35, p. 267-276.
https://raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126529

Román Maestre, Begoña. (2004) La corrosión del ethos corporativo: reflexiones sobre las condiciones de posibilidad de la ética empresarial. Recerca: revista de pensament i anàlisi, n.º 4, pp. 137-151. 
https://raco.cat/index.php/RecercaPensamentAnalisi/article/view/10656   

Sasia, P.M. (2018). Pensando éticamente la realidad social. En P.M. Sasia (coord.), Etxeberria, X., Martínez Contreras, J. y Bilbao, G, La perspectiva ética (pp. 123-160). Madrid Tecnos.

Villoria Mendieta, M.(2015). Ética en las administraciones públicas: de los principios al marco institucional. Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones, 9, 8-17.
https://www.ivap.euskadi.eus/informacion/revista-n-9/z16-h2home/es/

Villoria Mendieta, M.(2017). Ética postconvencional e instituciones en el servicio público. REIS, núm. 117: 109-140.

 

Llibres

Amat, Josep (dir.) & Esquirol, Josep Maria (coord.). Per una ètica pública a Catalunya : implicacions ètiques i socials de la ciència i la tecnologia. Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, Secció de Ciències i Tecnologia, 2016.

Bautista, Óscar Diego. Ética para corruptos: Una forma de prevenir la corrupción en los gobiernos y administraciones públicas. Desclée De Brouwer. Colecció Ética Aplicada. 2009.

Canimas Brugué, J. Com resoldre problemàtiques ètiques? Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Col·lecció H2PAC, 2005.

Organisation for Economic Co-operation and Development. Trust in Government: Ethics Measures in OECD Countries, OECD Publishing, Paris. 2000.

Seguró Mendlewicz, Miquel. Vulnerabilidad. Barcelona: Editorial Herder. Colección Pensamiento Herder, 2021.

Villoria, Manuel & Izquierdo, Agustín. Ética pública y buen gobierno. Valores e instituciones para tiempos de incertidumbre. Madrid: Tecnos. 2020.

Villoria, Manuel. & Izquierdo, Agustín. Ética pública y buen gobierno:  regenerando la democracia y luchando contra la corrupción desde el servicio público. Madrid : Tecnos, 2015.

Kahneman, Daniel. Pensar rápido, pensar despacio. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U., 2012.