Què és DialÈtic?

Puc fer servir unes entrades per a un espectacle que un proveïdor ha fet arribar al meu departament? Puc recarregar la meva bicicleta o patinet elèctric en un endoll del meu lloc de treball?

DialÈtic és un nou servei adreçat als servidors i servidores públics que ofereix un espai de reflexió i sensibilització en matèria d’ètica aplicada a la gestió pública.

L’espai inclou un canal de consulta on es poden adreçar aquells dubtes o dilemes ètics que sorgeixen en el dia a dia de l’activitat professional i que, si no es gestionen adequadament, poden posar en risc la integritat institucional. DialÈtic incorpora, també, seccions amb continguts especialitzats en matèria d’ètica i integritat públiques, càpsules de sensibilització, recursos i eines i exemples de dilemes ètics, entre d’altres.

En aquest vídeo, t’expliquem amb més detall en què consisteix el servei:

 

Objectius de l'espai

L'entorn en què els servidors públics desenvolupen les seves funcions és cada vegada més complex. Per generar confiança, les institucions no només han de complir les lleis i els principis que les inspiren, sinó que també han d’incorporar la dimensió ètica en la seva actuació.

El desenvolupament de les funcions de tot servidor públic implica la gestió d’incerteses quotidianes en matèria ètica que no sempre són fàcils de resoldre. En algunes ocasions, a més,  pot no resultar senzill reconèixer la pròpia existència d'una problemàtica ètica.

Per tot això es posa en marxa DialÈtic, que pretén:

  • Facilitar la incorporació i consolidació de la reflexió ètica en la pràctica diària del servei públic i la presa de decisions
  • Sensibilitzar sobre la necessitat d’identificar i gestionar els dilemes o altres problemàtiques o preocupacions ètiques que sorgeixen en l’entorn professional
  • Acompanyar les servidores i servidors públics en aquest procés de reflexió, aportant una visió externa
Un servei adreçat al servidor públic

DialÈtic s’adreça a totes les persones que prestin serveis en el sector públic de Catalunya, amb independència del vincle jurídic que mantinguin amb l'administració, organisme o entitat de què es tracti.

Les consultes que s’adrecin al canal de suport han d’estar referides a situacions reals en què la persona consultant tingui marge d’actuació i en sigui part implicada. La resta de materials i recursos disponibles també estan pensats per fer-ne un ús individual i adaptat al ritme i interès de cadascú.