En aquesta secció trobareu càpsules de sensibilització en línia sobre matèries com l’ètica professional pública aplicada, dilemes ètics del dia a dia i vies de resolució, o elements que cal tenir en compte per a una gestió professional des d’aquesta perspectiva.

Es tracta d'una secció dinàmica i els continguts s’aniran actualitzant i completant progressivament.

Càpsules actualment disponibles: 

Si esteu interessats en aquesta formació, poseu-vos amb contacte amb l'Àrea de Formació (aulavirtual@antifrau.cat)

Què és un dilema ètic?

En el desenvolupament de les funcions com a servidors públics, pràcticament totes les persones es troben amb dilemes o altres preocupacions ètiques. Són situacions que cal identificar i treballar per tal d’assegurar la integritat en la conducta. Què són i quin impacte tenen aquests dilemes en el dia a dia professional?

El procés de raonament ètic: una proposta per al dia a dia

La realitat de les institucions públiques es va transformant i això fa que, una resposta considerada avui èticament vàlida, pugui no ser-ho d'aquí un temps o en contextos diferents. Un comportament ètic requereix una reflexió continuada sobre els arguments que hi ha darrere de qualsevol actuació o decisió pública. Com es pot incorporar activament aquesta reflexió a la feina?