Anabel Calvo Pozo

Anabel Calvo Pozo |Tècnica de la Direcció de Prevenció

Llicenciada en Pedagogia, amb formació en gestió ètica de les organitzacions i en ecologia emocional. Des de l'inici de la meva trajectòria professional m'he dedicat a l'àmbit de la formació a les organitzacions. En l’actualitat desenvolupo projectes de prevenció de riscos de corrupció, integritat institucional i ètica pública. Soc també formadora en aquests àmbits.

El que més valoro de la meva feina és la possibilitat d’estar en contacte amb els que, des de diferents llocs o posicions, estan en el dia a dia de la gestió pública. Representa una oportunitat d’aprenentatge continu que em permet copsar la realitat i entendre els desafiaments del servei públic per orientar millor la meva tasca.

La capacitat de reflexió ètica i d’aprenentatge a través d’un diàleg sincer, constructiu i honest, són clau per respondre a les exigències ètiques.


Elisenda Escoda Ruanes

Elisenda Escoda Ruanes |Tècnica de la Direcció de Prevenció

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials i en Dret. Post-graduada en Hisenda Autonòmica i Local. Experta en Gestió ètica de les organitzacions.

Des de fa més de 20 anys he estat vinculada a la lluita contra la corrupció i la delinqüència econòmica, primer, en l’àmbit penal i, posteriorment, a les investigacions i col·laboracions judicials que realitza l’Oficina Antifrau. Actualment, a la Direcció de Prevenció, coordino i participo en projectes sobre compliment normatiu i integritat i sobre ètica pública, a més, del seguiment de les actuacions d’investigació.

Vivim en entorns canviants i incerts que plantegen als servidors públics nous i diferents reptes ètics. Les normes jurídiques són lentes en abordar nous problemes i tampoc aborden la totalitat dels dilemes que ens poden sorgir en les nostres ocupacions professionals com a servidors públics. La societat ens demanda integritat i conductes ètiques. Per no defraudar les legítimes expectatives que els ciutadans tenen en els servidors públics i en les administracions públiques, cal incloure la reflexió critico-racional de l’ètica en les nostres ocupacions professionals

Un comportament ètic ajuda a crear confiança en els servidors i les institucions públiques.


Jordi Tres Viladomat

Jordi Tres Viladomat | Cap de l’Àrea de Formació

Politòleg i especialista en ètica pública, prevenció de la corrupció i bon govern. He dedicat tota la meva vida professional a la formació per a persones adultes. He facilitat sessions en petits grups, grans grups, dissenyat formació per ser impartida en presència i virtualment en línia. Em motiva compartir amb les institucions públiques com implantar polítiques i projectes d’ètica i integritat, activitat a la que m’he dedicat des de 2009.

El repte és millorar el clima ètic de cada organització. I en aquesta comesa, tothom hi pot contribuir, exercint el rol que ens pertoqui: de lideratge, essent referents o prenent les decisions èticament més reflexionades en la quotidianitat de la gestió pública. 


Lara Baena García

Lara Baena García |Tècnica de la Direcció de Prevenció

Llicenciada en Ciències Polítiques, des de 2010 m'he anat especialitzant en sistemes d’integritat institucionals i prevenció dels riscos de corrupció. Crec que la infraestructura d’integritat d’una institució depèn, en última instància, de dues capacitats individuals: d'una banda, la capacitat de reflexió ètica de les persones; de l'altra, la capacitat de dialogar. La conversa és l’eina més potent per transformar la cultura ètica d’una organització, si s’aborda com una trobada per intercanviar experiències, raons i intuïcions entre persones disposades a acabar aquell diàleg una mica transformades; no per guanyar debats o descobrir “veritats”.

DialÈtic ofereix a les persones que treballem al sector públic l’oportunitat de conversar sobre ètica aplicada a situacions concretes i incorporar mirades externes abans de prendre decisions a les institucions on servim


Òscar Roca i Safont

Òscar Roca Safont | Director de Prevenció

Llicenciat en dret. Treballant al sector públic des del 1993. Els meus inicis professionals es vinculen a l’administració de justícia, sobre tot en l’àmbit penal. També he prestat serveis a l’Administració de la Generalitat, sempre en l’assessorament jurídic i, darrerament, a l’Oficina Antifrau de Catalunya, al capdavant de la unitat de prevenció de la corrupció.

Estic convençut, com a servidor públic, que el nostre deure envers la societat va més enllà de subjectar-nos a l’estricte compliment de les lleis.

Hem d’aprendre a emprar una lent d’abast més ampli que l’òptica estàndard per mirar la realitat i poder enfocar-la amb la precisió que ens exigeix l’ètica pública.