Si en l’exercici de les teves funcions com a servidor públic t’ha sorgit un dilema, un dubte o una preocupació de naturalesa ètica, pots adreçar-la a Dialètic a través d’aquest formulari.

En el següent vídeo, t’expliquem com funciona el servei de consulta de DialÈtic:

 

 

Davant de qualsevol dubte sobre com fer la consulta, pots enviar un correu electrònic a acompanyament-etic@antifrau.cat.

Diàleg

Una vegada l’Oficina Antifrau rebi la consulta, s’iniciarà un diàleg individual, per correu electrònic, entre la persona consultant i el tècnic o tècnica de la Direcció de Prevenció.

El servei de consulta ofereix als servidors públics l’oportunitat de reflexionar conjuntament, amb una persona externa, sobre situacions concretes en què l’ètica hi tingui un paper clau. La possibilitat d’intercanvi i el diàleg entre ambdues parts és un dels valors diferencials d’aquest servei.

Procés i format de la resposta

Com que la finalitat del servei és oferir suport a la reflexió ètica, la persona que s’hi adreça no obtindrà una resposta tancada sinó sobretot arguments ètics que pugin contribuir en el procés de deliberació individual.  Entre d’altres, es facilitarà que la persona es plantegi preguntes que potser fins al moment no s’havia fet, la resposta de les quals la podran ajudar a acabar de prendre una decisió.

En el diàleg amb l’Oficina, s’hauria d’arribar, entre d’altres, a consideracions sobre:

  • els principis i valors en joc, l’anàlisi dels quals és el punt de partida de qualsevol procés de raonament ètic
  • referències al marc ètic de la pròpia institució (o altres generals) que tinguin vinculació amb aspectes concrets de la consulta
  • una anàlisi del possible impacte per a l’interès general
  • propostes orientades a l’enfortiment de la integritat institucional

Confidencialitat

L’Oficina Antifrau garanteix la confidencialitat en tot el procés. Els intercanvis d’informació entre la persona consultant i l’Oficina Antifrau són estrictament personals i confidencials i no seran compartits.

Termini de resposta

El termini de tancament de la consulta és habitualment d’un màxim de 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la recepció de la consulta.

En casos puntuals, ja sigui per oferir un millor assessorament, a causa de la complexitat del cas plantejat, de l’alt volum de sol·licituds o d’altres condicions que afectin el servei, es podria ampliar el termini fins a 30 dies. En cas que fos així, es comunicaria a la persona consultant.