Un conflicte d’interès és aquella situació de risc en què l’interès particular d’una persona pot interferir en l’exercici adequat del seu discerniment professional en nom d’una altra que, legítimament, confia en aquell judici.

Els conflictes d’interès són situacions conjunturals que es poden produir en l’exercici de la majoria de professions. Els servidors públics es poden trobar, en un moment determinat, en una situació en què un interès particular influeixi en la seva imparcialitat i objectivitat.

Per tant, els conflictes d’interès són una:

Què són els conflictes d'interès

Aquest tipus de situacions es caracteritzen per confrontar el deure professional amb l’interès particular. És precisament per emfasitzar la confrontació entre deure i interès que l’Oficina Antifrau ha optat pel terme conflicte d’interès i no d’interessos.

Interés particular y deber profesional