Els conflictes d’interès constitueixen un risc de corrupció. Ara bé, no hem de confondre risc de corrupció amb corrupció efectiva.

Si l’interès particular d’un treballador públic acabés esbiaixant efectivament el seu judici professional i aquest treballador obtingués un benefici personal (directe o indirecte, econòmic o d’un altre tipus, present o futur) abusant de la seva posició professional (de la seva capacitat de decisió i dels recursos que té a l’abast), llavors s’estaria esdevenint un acte de corrupció.

En el quadre següent es poden veure les diferències entre conflictes d’interès i corrupció.

Conflictes d'interès vs corrupció