Documents de treball

Aquesta guia sintetitza l’estudi dut a terme per l’Oficina Antifrau en el projecte Riscos per a la integritat en la contractació públicaTots els resultats de l’estudi es van publicar a la sèrie Documents de treball. Us recomanem que els consulteu si voleu ampliar coneixements o aprofundir en:

  • la concreció de quin ha de ser l’objecte de prevenció arran l’aprovació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
  • l’inventari dels grans riscos identificats, amb els llistats de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes per a cada risc
  • la naturalesa multifactorial d’aquests riscos, la tipologia de factors de risc, així com la necessària correlació entre aquests factors i les mesures preventives que han d’adoptar els òrgans de contractació
  • l’anàlisi dels factors institucionals que generen les oportunitats de risc dins les institucions: personals, organitzatius i procedimentals 
  • l’anàlisi dels factors institucionals que potencien aquells riscos o que contribueixen a perpetuar-los un cop es produeixen pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes en una institució.
Documents de treball

Els podeu consultar tots aquí