Procés de gestió de riscos

La finalitat de la gestió dels riscos per a la integritat en la contractació pública d’una institució és garantir que els recursos d’aquella organització i la capacitat de decisió s’empren per al «compliment i realització dels fins institucionals», sostenint i prioritzant l’interès públic per sobre dels interessos privats.

L’Oficina Antifrau us proposa una metodologia que permeti fer una identificació, anàlisi i avaluació dels vostres riscos, i una planificació i seguiment de les actuacions adreçades a:

  1. reduir la probabilitat que els riscos identificats es materialitzin (pla de prevenció)
  2. minimitzar-ne les conseqüències si els riscos s’arriben a materialitzar (pla de contingència).

Per fer-ho, a cadascuna de les fases del cicle trobareu:

  • Una breu explicació de cada fase amb els principals objectius.
  • La proposta d’Antifrau, amb documents i recursos elaborats per l’Oficina i que us poden ajudar amb el treball d’aquella fase.
  • Les recomanacions i eines necessàries per a dur a la pràctica cada fase d’un procés de gestió de riscos en l’àmbit de la contractació pública.